Uzman Fizyoterapist/ Manuel Terapist Okan Keleş - Manuelterapi.net

[email protected]

Karyopraktik Bakış

Son yıllarda adı sıkça duyulan tedavi yöntemlerinden biri olan karyopraksi özellikle omurgadaki eklem blokajlarının manipülatif tekniklerle açılması ve disfonksiyonların giderilmesi esasına dayanır. Karyoprakside bütün eklemlerin fonksiyonlarını doğal durumuna getirmek için ya da iyileştirmek için selektif manipülasyon teknikleri geliştirilmiştir. Tedavi sürelerinin genellikle birkaç dakika sürmesi ve ilk seanstan itibaren farkın hissedilmesi en büyük özelliği sayılmakta olan karyopraksi manuel terapinin alanlarından birisi olarak önem taşımaktadır.